Vỏ chăn gối thêu

Chiều cuối thu - xanh cốm / bã trầu

4,000,000

Chiều cuối thu - xanh cốm / bã trầu

4,000,000

Sự kết hợp các màu trầm gợi đến cảm giác nhẹ nhàng, bình yên của buổi chiều thu. Thiết kế có họa tiết lá sen hững hờ trên sông mang đến cảm giác thanh bình tách biệt khỏi cuộc sống xô bồ.

Thêm mẫu thêu

Chiều Đà Lạt - kem

4,000,000

Chiều Đà Lạt - kem

4,000,000

Thêm mẫu thêu

Chiều Đà Lạt - tím đỏ

4,000,000

Chiều Đà Lạt - tím đỏ

4,000,000

Thêm mẫu thêu

Chiều Đà Lạt - tím nhạt

4,000,000

Chiều Đà Lạt - tím nhạt

4,000,000

Thêm mẫu thêu

Chiều Đà Lạt - xanh cốm

4,000,000

Chiều Đà Lạt - xanh cốm

4,000,000

Thêm mẫu thêu

Chiều quê - đỏ đun / kem

4,000,000

Chiều quê - đỏ đun / kem

4,000,000

Thêm mẫu thêu

Chiều quê - kem / bã trầu

4,000,000

Chiều quê - kem / bã trầu

4,000,000

Thêm mẫu thêu

Chiều quê - kem / hồng tro

4,000,000

Chiều quê - kem / hồng tro

4,000,000

Thêm mẫu thêu

Chiều tan lớp - đồng / kem

4,000,000

Chiều tan lớp - đồng / kem

4,000,000

Thêm mẫu thêu

Chiều tan lớp - đồng / trắng

4,000,000

Chiều tan lớp - đồng / trắng

4,000,000

Thêm mẫu thêu

Chiều thu - hồng tro / gấm

3,000,000

Chiều thu - hồng tro / gấm

3,000,000

Thêm mẫu thêu

Chim công 1 - trắng

6,000,000

Chim công 1 - trắng

6,000,000

Thêm mẫu thêu

Chim công 2 - trắng

6,000,000

Chim công 2 - trắng

6,000,000

Thêm mẫu thêu

Christmas - đỏ đun

4,000,000

Christmas - đỏ đun

4,000,000

Thêm mẫu thêu

Christmas - đỏ đun / xanh bộ đội

4,000,000

Christmas - đỏ đun / xanh bộ đội

4,000,000

Thêm mẫu thêu

Chuyện tình bồ công anh - đồng / trắng

4,000,000

Chuyện tình bồ công anh - đồng / trắng

4,000,000

Thêm mẫu thêu

Đăng ký nhận thông tin mới nhất