Vỏ chăn gối thêu

Đà Lạt 2 - tím đỏ

3,500,000

Đà Lạt 2 - tím đỏ

3,500,000

Họa tiết thêu hoa tinh tế, nổi bật lên sang trọng, trang nhã như hoa phượng vĩ, mang lại cảm giác nồng nàn, thắm thiết mà nhẹ nhàng, lãng mạn của không khí Đà Lạt.

Thêm mẫu thêu

Đà Lạt 2 - xanh cốm

3,500,000

Đà Lạt 2 - xanh cốm

3,500,000

Họa tiết thêu hoa tinh tế, nổi bật lên sang trọng, trang nhã như hoa phượng vĩ, mang lại cảm giác nồng nàn, thắm thiết mà nhẹ nhàng, lãng mạn của không khí Đà Lạt.

Thêm mẫu thêu

Đà Lạt 2 - xanh ghi

3,500,000

Đà Lạt 2 - xanh ghi

3,500,000

Họa tiết thêu hoa tinh tế, nổi bật lên sang trọng, trang nhã như hoa phượng vĩ, mang lại cảm giác nồng nàn, thắm thiết mà nhẹ nhàng, lãng mạn của không khí Đà Lạt.

Thêm mẫu thêu

Đà Lạt 2 - xanh nước biển

3,500,000

Đà Lạt 2 - xanh nước biển

3,500,000

Họa tiết thêu hoa tinh tế, nổi bật lên sang trọng, trang nhã như hoa phượng vĩ, mang lại cảm giác nồng nàn, thắm thiết mà nhẹ nhàng, lãng mạn của không khí Đà Lạt.

Thêm mẫu thêu

Dạ tiệc - nâu đất / xanh cốm

3,500,000

Dạ tiệc - nâu đất / xanh cốm

3,500,000

Thêm mẫu thêu

Đại dương - kem

3,000,000

Đại dương - kem

3,000,000

Thêm mẫu thêu

Đại dương - nâu đất

3,000,000

Đại dương - nâu đất

3,000,000

Thêm mẫu thêu

Đại dương - xanh nước biển

3,000,000

Đại dương - xanh nước biển

3,000,000

Thêm mẫu thêu

Daisy - bã trầu / kem

3,500,000

Daisy - bã trầu / kem

3,500,000

Thêm mẫu thêu

Daisy - đồng / xanh cốm

3,500,000

Daisy - đồng / xanh cốm

3,500,000

Thêm mẫu thêu

Daisy - nâu đất / bã trầu

3,500,000

Daisy - nâu đất / bã trầu

3,500,000

Thêm mẫu thêu

Daisy - nâu hạt dẻ

3,500,000

Daisy - nâu hạt dẻ

3,500,000

Thêm mẫu thêu

Daisy - xanh nước biển

3,500,000

Daisy - xanh nước biển

3,500,000

Thêm mẫu thêu

Dance - kem / đỏ

3,000,000

Dance - kem / đỏ

3,000,000

Thêm mẫu thêu

Đêm trăng - bã trầu

4,000,000

Đêm trăng - bã trầu

4,000,000

Thêm mẫu thêu

Đêm trăng - đỏ đun

4,000,000

Đêm trăng - đỏ đun

4,000,000

Thêm mẫu thêu

Đăng ký nhận thông tin mới nhất