Combo

Những mẫu thêu đắt hàng nhất Bellizeno

Những mẫu thêu đắt hàng nhất của Bellizeno
(giá mới chỉ tính công thêu)

Hạc Sen: +4.500.000đ

Classic: +2.000.000đ

 

Lá Phong: +1.000.000đ

Cherry Blossom: +2.000.000đ

Hydrangea: +2.000.000đ

Lys Rain: +2.000.000đ

Hạ Liên: +1.500.000đ

Tú Cầu Xanh: +1.500.000đ

Fennel Wind: +1.000.000đ

Heo May: +1.000.000đ

Giao Mùa: +1.000.000đ


 

Đăng ký nhận thông tin mới nhất